Vui cười

 

Thi Thánh

Một thí sinh sau nhiều năm đi thi mà không đỗ đạt người cha bèn gọi con lại và hỏi:

- Hãy nói cho cha biết nguyện vọng của con bây giờ là gì?

Người con đáp:

- Dạ con sẽ cố gắng để đạt được danh hiệu như Đỗ Phủ!

Người cha lại hỏi:

- Danh hiệu gì vậy con?

Người con trả lời:

- Danh hiệu Thi Thánh cha ạ! vì ngày xưa Đỗ Phủ cũng đi thi mãi mà không đỗ đạt nên người ta mới phong cho ông là "Thi Thánh".

Người cha: Trờiii ...!!!

                                              Hoàng Thái