Thơ viết sau ngàn năm - Nửa nho nửa Quốc ngữ

         Thơ viết sau ngàn năm

Thơ văn văn viết viết văn chơi

Ngã nghiêng nghiêng ngã ngã chuyện đời

Tổ quốc thời bình âu loạn lạc

Phong trần phủ bóng chốn nhân gian.

Phí phách cha ông còn vang gọi

Thoáng chốc mây đen kín cõi trời

Hồn thiêng non nước ngàn năm rọi

Thần dân bất biến vương bất tâm.


              Vương cần tâm dạ ngời ngời sáng

Túc trí đa mưu chí sĩ bền

Quân mạnh tướng tài chờ thiên hạ

Vương triều lay động động lòng dân.

01/10/2010 Hoàng Thái

hoangthai

Hồi âm

Gửi chú Trường Hưởng
Nửa nạc nửa mỡ
ai ăn được thì ăn
không ăn thì thối đổ
chính luận cũng bất bàn.

Lê Trường Hưởng

Nửa nho nửa quốc ngữ
Hơn...nửa nạc nửa mỡ
Xã hội chủ nghĩa đâu?
Thị trường: Tư bản đó!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'15721','bhperk2ka1qnqdi9bon9qk3kk6','0','Guest','0','54.80.96.153','2018-09-20 00:28:20','/a259628/tho-viet-sau-ngan-nam-nua-nho-nua-quoc-ngu.html')